• Wytwórnia betonu

  Lider na rynku lokalnym

Sprzedaż betonu

 • beton towarowy
 • prefabrykaty

Roboty ziemne

 • sprzedaż żwiru, piachu, ziemi
 • nasypy i niwelacja terenu

Roboty drogowe

 • budowa dróg i chodników
 • odśnieżanie dróg

Kostka brukowa

 • układanie kostki brukowej
 • drogi, parkingi, chodniki

Laboratorium technologii betonów,
kruszyw i gruntów

 • Badania betonów
  • Pobieranie próbek mieszanki betonowej
  • Badanie konsystencji mieszanki betonowej metodą opadu stożka
  • Badanie gęstości i objętości mieszanki betonowej
  • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową
  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie
  • Oznaczanie gęstości objętościowej betonu
  • Oznaczenie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu
  • Oznaczenie wytrzymałości betonu na zginanie
  • Badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą za pomocą młotka Schmidta
  Badania betonów
 • Badanie kruszyw
  • Oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
  • Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości
  • Badanie wskaźnika piaskowego
  • Badanie zawartości pyłów
  • Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
  Badanie kruszyw
 • Badania terenowe gruntów
  • Badanie zagęszczenia gruntów po robotach ziemnych: sondą dynamiczną, płytą dynamiczną
  • Badanie nośności i zagęszczenia aparatem VSS
  • Pomiary równości niwelatorem
  Badania terentowe gruntów
 •  

  "Stworzenie Laboratorium Technologii Betonu celem wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa"

  Projekt dotyczy rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa działającego w sektorze budownictwa o działalność B+R związaną z uruchomieniem w miejscowości Szczygły Górne (powiat łukowski, gmina Łuków, woj. lubelskie) - Laboratorium Technologii Betonu. Projekt realizuje cele strategiczne Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R. Umożliwił przedsiębiorstwu prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych produktów oraz prowadzenie badań na potrzeby własne firmy oraz dla podmiotów zewnętrznych. Głównym przedmiotem badań laboratorium jest beton, kruszywa i grunty. W wyniku realizacji projektu zostały wprowadzone nowe usługi / produkty oraz udoskonalone dotychczas oferowane. Celem projektu jest również budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych, utworzenie nowego miejsca pracy w charakterze pracownika laboratorium jak również uwzględnienie ochrony środowiska w procesie usługowym i produktowym. Wszystkie założenia zmierzają do osiągnięcia długofalowego celu głównego w rozwoju firmy tj. do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym.

  Wartość projektu: 242 740,50 PLN
  Wkład EFRR: 138 145,00 PLN

  "Rozwój działalności B+R poprzez doposażenie infrastruktury Laboratorium Technologii Betonu"

  Realizacja projektu polega na inwestycji w rozwój działalności B+R firmy FHU "Żwirkop" Bożena Kożuchowska poprzez doposażenie infrastruktury badawczo- rozwojowej w Laboratorium Technologii Betonu. W ramach projektu przewidziano następujące zadania inwestycyjne: 1. Zestaw do badania betonu (w tym: aparat do badania zawartości powietrza w betonie, termometr do betonu, drukarka do pras), 2. Zestaw do badania prefabrykatów betonowych (w tym: kątownik, szczelinomierz, liniał, suwmiarka), 3. Betonoskop ultradźwiękowy z sondą, 4. Wiertnica do pobierania próbek betonu ze statywem, 5. Wibroprasa do wytwarzania próbnych prefabrykatów, 6. Zestaw form do wytwarzania próbnych prefabrykatów (w tym: bloczek betonowy, płyta YOMB, płyta ECO, pustak kominowy, pustaka stropowy), 7. Spiętrzarka do prasy. Wszystkie wskazane zadania są niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. Docelowo projekt skierowany jest na rynek krajowy, głównie do przedsiębiorstw z sektora budowlanego oraz inwestorów publicznych i prywatnych. Projekt realizuje cele strategiczne Długofalowej Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa w zakresie prowadzenia działalności B+R. Umożliwi przedsiębiorstwu prowadzenie prac rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie nowych produktów oraz prowadzenie badań na potrzeby własne firmy oraz dla podmiotów zewnętrznych. Inwestycja zwiększy kompleksowość oferowanych usług oraz podniesie jakość wytwarzanych wyrobów. Celem projektu jest też budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych (sprzęt laboratoryjny oparty na TIK), utworzenie nowego miejsca pracy (pracownik laboratorium) jak również uwzględnienie ochrony środowiska w procesie usługowym i produktowym. Wszystkie założenia zmierzają do osiągnięcia długofalowego celu głównego w rozwoju firmy tj. do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku krajowym.

  Wartość projektu: 259 788,30 PLN
  Wkład EFRR: 147 790,34 PLN

O firmie

sprzedaż betonu Łuków

Firma „ŻWIRKOP” powstała w 1998 r. W pierwszym okresie działalności zajęliśmy się wydobywaniem i sprzedażą kruszyw naturalnych.

Prowadzenie odkrywkowego Zakładu Górniczego zobligowało nas do zakupu coraz to nowszych maszyn budowlanych. Mając coraz to lepszy park maszynowy rozszerzyliśmy działalność o roboty brukarskie.

W roku 2010 powstał pomysł zbudowania Wytwórni Betonu. W roku 2013 oddaliśmy do użytku nowoczesną w pełni zautomatyzowaną i skomputeryzowaną wytwórnię betonu, co podniosło rangę firmy na rynku lokalnym.

Zaproszenie do składania ofert

23.08.2017

Zaproszenie do składania ofert na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu:
"Rozwój działalności B+R poprzez doposażenie infrastruktury Laboratorium Technologii Betonu"


21.03.2017

Zaproszenie do składania ofert na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu:
"Rozwój działalności B+R poprzez doposażenie infrastruktury Laboratorium Technologii Betonu"


24.11.2016

Zaproszenie do składania ofert na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu: "Stworzenie Laboratorium Technologii Betonu celem wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa"

Beton najwyższej jakości

dzięki w pełni zautomatyzowanej wytwórni betonu oraz komputerowemu dozowaniu składników

Galeria

Kontakt

Firma Handlowo-Usługowa "ŻWIRKOP" Bożena Kożuchowska
21-400 Łuków, Biardy 8
NIP: 8251055899
Regon: 710517676

Jeśli mają Państwo jakieś pytania - prosimy o kontakt.

betoniarnia
503 892 748
Nowe Okniny 48

biuro
502 066 154
Biardy 8

Polityka prywatności

Dane osobowe

Użytkownik strony proszony jest o podanie danych osobowych korzystając z formularza kontaktowego.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Żwirkop. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Żwirkop dla celów wykonania umowy, obsługi klienta i dla celów marketingowych. Żwirkop może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Pełne informacje na temat polityki prywatności są dostępne w siedzibie firmy: Biardy 8, 21-400 Łuków. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. Żwirkop działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony prywatności.


Pliki cookie

Czym są pliki "cookies"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików "cookies" używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików "cookies" – "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.